Om webbplatsen


Allmän information

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet använder vi XHTML 1.0 Strict, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.


Webbläsare

Kondomtorget fungerar i alla vanliga webbläsare som följer ovan nämnda standarder. Information går att läsa även med äldre webbläsare fast utan formgivningen.


Behandling av personuppgifter

Kondomtorget förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig, kan du läsa mer om våra grundläggande principer för behandling av dina personuppgifter.


Kakor (Cookies)

På webbplatsen används kakor (cookies). Läs mer om våra kakor.


Ansvarig för Kondomtorget

Pavlic Store AB är ansvarig för att innehållet på Kondomtorget och de e-tjänster som finns på webbplatsen är enligt gällande lag.


Missbruk av tjänst

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Kondomtorget, förbehåller sig Pavlic Store AB rätten att neka användare tillgång till Kondomtorget och de tjänster som tillhandahålls. I grövre fall kommer även en polisanmälan att behandlas.


Har du synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga om något som rör Kondomtorget är du välkommen att kontakta oss.


Senast uppdaterad: 2012-07-01